Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ จังหวัดระนอง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ จังหวัดระนอง

          

               วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ จังหวัดระนอง ณ โรงแรมกาลล่า อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เป็นประธาน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดระนอง โดยในที่ประชุมได้มีการบรรยาย โดยวิทยากรจาก จนท.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และมีการจัดกิจกรรมทำ work shop ในที่ประชุมด้วย

กิจกรรมทำ work shop 

                                                                                                                                              

แกลเลอรี่