Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2564

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2564

      

      


                                                ...วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 จังหวัดระนอง....
     วันที่ 26 พ.ค. 64 จังหวัดระนอง โดย สนง.ทสจ.ระนองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน และประชาชน จังหวัดระนอง ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) รวม 5 หน่วยงาน ดังนี้
     1.บริเวณวัดคีรีวิหาร ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง โดยศูนย์ป่าไม้ระนอง เนื้อที่ 49 ไร่ ผวจ.ระนอง(นายสมเกียรติ ศรีษะเตร เป็นประธาน
     2.บริเวณบ้านหินช้าง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง โดยอช.ลำน้ำกระบุรี เนื้อที่ 10 ไร่ รองผวจ.ระนอ.(นายโชตินรินทร์ เกิดสม) เป็นประธาน
     3.บริเวณบ้านปากแพรก ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น เนื้อที่ 12.20 ไร่ โดยอช.น้ำตกหงาว รองผวจ.ระนอง(นายสมจิตร์ เขียนด้วง) เป็นประธาน
     4.บริเวณบ้านกำพวน ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เนื้อที่ 10 ไร่ โดยอช.แหลมสน ปลัดจังหวัดระนอง( นายบุญชัย สมใจ) เป็นประธาน
     5.บริเวณบ้านโตนกลอย ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เนื้อที่ 48 ไร่ โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา นายอำเภอสุขสำราญ(นายนูรดี อับดุลราฮิม) เป็นประธาน

แกลเลอรี่