Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

ร่วมให้การต้อนรับ ในการตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง

ร่วมให้การต้อนรับ ในการตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง

          

          


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม และนายสมจิตร เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ในการตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง พร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชมนิทรรศการ เยี่ยมชมหน่วยบริหารหน่วยบริหารจัดการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง) ตามมาตรการ New Normal Nation Park โดยเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว อย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) และบ่อน้ำร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

แกลเลอรี่