Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

ร่วมต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ และคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ร่วมต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ และคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

          

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และนางสาวชินานาฏ ลิกขะไชย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ และคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและเข้าร่วมการติดตามการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะของเรือนจำจังหวัดระนอง และร่วมติดตามการเข้าดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร ของ  ดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แกลเลอรี่