Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่าน Video conference

การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่าน Video conference

          

      วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 น. นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เข้าร่วมการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่าน Video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีรายละเอียดคำรับรองดังนี้ ระดับความสำเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่จังหวัด  ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายในภาพรวม และร้อยละความสำเร็จของการจัดทำปฏิทินและแผนปฏิบัติการของ ทสจ.

 

แกลเลอรี่