Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

ประชุมและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี ฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น ประตูน้ำปิดไม่สนิท

ประชุมและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี ฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น ประตูน้ำปิดไม่สนิท

          


     วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง จัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี ฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น ประตูน้ำปิดไม่สนิท ทำให้ตัวฝายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ปลัดอำเภอเมืองระนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น และกำนันตำบลบางริ้น โดยมีนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เป็นประธาน  ✅ผลการประชุมและลงพื้นที่สรุปได้ดังนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุ่งคล้าก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยใช้วัสดุอุดปิดรอยรั่วประตูน้ำทั้ง 4 บานเป็นการชั่วคราวแล้ว พร้อมกับเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา เบื้องต้นคาดว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แกลเลอรี่