Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Ranong Provincial Office Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ กิจกรรมหน่วยงาน

ดูทั้งหมด
ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

16 ก.ค. 61