Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Ranong Provincial Office Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/คู่มือต่างๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 ต.ค. 61

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

1 ต.ค. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่มีดำเนินการในระบบ e-gp)

28 ก.ย. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด

28 ก.ย. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดประชุมและการประสานติดตามรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เ

27 ก.ย. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสแตนดี้ประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง โครงการรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถ

3 ก.ย. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมอำนวยการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

17 ก.ย. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตา

31 ก.ค. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยว

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ
1 2 3 4 > >>