Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ก.ค. 64

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบปร

29 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตลับหมึกและน้ำหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจ้างทำเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มการดำเนินงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียนและการเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 6 กญ 1758 กทม

22 เม.ย. 64

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

5 เม.ย. 64

ประกาศจังหวัดระนอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

จำนวนทั้งหมด 187 รายการ
1 2 3 4 5 > >>